För att få upp frågan om matproduktion inne i staden på agendan skrev vi ett medborgarförslag till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. En rolig grej är att våra vänner på Hässelby hembygds- och trädgårdsmuseum också skrivit ett liknande förslag. På eget bevåg, innan oss.