För att få upp frågan om stadsnära matproduktion på agendan skrev vi ett medborgarförslag.